Thích Nhật Từ - Từ Công An chuyển sang làm nhà sư

Thích Nhật Từ đã được học ở ngành Công An, cũng là đảng viên ưu tú cài vào làm nhà sư để tôn sùng chế độ, có thể làm hủy hoại Phật giáo Việt Nam. Cũng là một cán bộ tôn giáo nguy hiểm.
Thích Nhật Từ từ đảng viên ưu tú được cài vào làm nhà sư

Thích Nhật Từ, đã tốt nghiệp trường sĩ quan Công An tại Hà Nội với hạng ưu, có bằng cử nhân về IT (Computer), và là đảng viên ưu tú của Đảng.

Được Ban Tôn Giáo thành Hồ, gởi sang du hoc tại Ấn Độ, lấy bằng Phd về Phật Học.

Về nước, được Ban Tôn Giáo, được bổ nhiệm làm cán bộ đặc trách tuyên truyền ngoại vận (giống như chức vụ mục vụ ngoại vận của Hồng y Phạm Minh Mẫn). Và cũng là người đã vạch ra các sách lược Tôn Giáo cho Phạm Thế Doanh.

Vesak Hà nội 2008, được Ban Tôn Giáo và Đảng tín nhiệm giao chức vụ Tổng Thư Ký, và cũng chính là người trực tiếp tổ chức Đại hội Phật Giáo thế giới này, nhằm đánh bóng cho chế độ.

- Tại Hoa Kỳ, Thích Nhật Từ liên lạc chặt chẽ với nhóm Thân Hữu Già Lam – các cơ sở than cộng của Lê Mạnh Thát tại Hải Ngoại.
- Tại Canada, liên lạc chặt chẽ với chùa Pháp Vân của Thích Bổn Đạt.
- Tại Âu Châu liên lạc chặt chẽ với chùa Viên Giác của Thích Như Điển.
- Tại Úc Châu liên lạc chặt chẽ với chùa Minh Quang của Thích Minh Hiếu và tu viện Vạn Hạnh của Thích Quảng Ba.

Thích Nhật Từ, có tài ăn nói và hùng biện, cập nhật các tin tức thời sự, thành lập trang nhà Phật Giáo Ngày Nay. Chủ biên nhiều bản tin về Tôn Giáo. Chuyên dịch và sửa đổi văn thư và kinh sách, theo tinh thần 80% Phật học 20% Xã hội Chủ Nghĩa.

Thích Nhật Từ rất dị ứng về Hải ngoại bất đồng chứng kiến, thường xuyên thuyết pháp, phỉ báng những ai không tồn sùng chế độ CS độc tài.

Để nhận biết rõ rang hơn về Thích Nhật Từ, trong kỳ công tác Hải ngoại lần này, kính xin bà con hãy hỏi thẳng Thích Nhật Từ vế cờ Vàng, về lập trường chính tri, về Đảng Cộng Sản độc ác, thì sẽ sáng tỏ sự việc.

Kính xin đồng bào Phật tử để ý những nơi chứa chấp tên Việt Gian nguy hiểm này?
TVN.


EmoticonEmoticon