Cách xác nhận thay đổi Domain (tên miền) với Google


Bạn làm thế nào để thay đổi Domain (tên miền) mà không mất lưu lượng tìm kiếm?

Có thể thực hiện được.

Khi bạn thay đổi địa chỉ tên miền cho website của bạn, bạn phải thực hiện một số thay đổi để trang web của bạn không bị mất lưu lượng tìm kiếm trên Google.

Nếu bạn không nói với Google về sự thay đổi địa chỉ này, thự hạng website của bạn sẽ bị giảm xuống.

Hãy bắt đầu cho sự thay đổi địa chỉ tên miền của bạn.

(Hãy xem ví dụ dưới đây là yêu cầu thay đổi URL bằng cách sử dụng Google Search Console. Quá trình này giống nhau đối với bất kỳ ai cần thay đổi tên miền của họ.)

Khi bạn thay đổi URL, một điều bạn cần quan tâm là chuyển hướng 301. Mỗi trang từ "Tên miền A" bây giờ sẽ trỏ đến "Tên miền B".

Ví dụ:

DomaninA.com/123.html nên chuyển hướng 301 tới DomainB.com/123.html

Bạn có thể xác minh bằng cách sử dụng một kiểm tra chuyển hướng trực tuyến. Đây là một trong những kiểm tra chuyển hướng như vậy.

Khi bạn thay đổi tên miền mà chưa khai báo bất cứ điều gì với Google sẽ xẩy ra như sau:


Nó sẽ xuất hiện lỗi như thế này. Bây giờ hãy thực hiện các bước để thực hiện yêu cầu thay đổi tên miền.

Cách thực hiện thay đổi địa chỉ Website thành công bằng cách sử dụng Google Search Console

Đăng nhập vào tài khoản Google Webmaster Tool của bạn.
Mở trang web mà bạn muốn di chuyển.
Nhấp vào biểu tượng "bánh xe" và chọn "Change of Address".


Trang tiếp theo, chọn trang web mới của bạn từ danh sách.
Xác nhận rằng chuyển hướng 301 hoạt động đúng (xem ở trên).
Kiểm tra xem các phương pháp khác xác minh vẫn còn tồn tại.


Bạn xác nhận mọi thứ, và click "SUBMIT"

Sẽ hiện ra thông báo:


  • “Submitted – Your request for a site move has succeeded. If you believe this is an error, you can withdraw the request.”
  • Điều gì sẽ xẩy ra khi bạn thay đổi địa chỉ tên miền trang web
  • Yêu cầu này cho phép Google lập chỉ mục URL mới của bạn tại địa chỉ mới trong khi giảm thiểu tác động đến xếp hạng hiện tại của bạn trong kết quả của Google Tìm kiếm.


  • Ngoài ra, tất cả kết quả Tìm kiếm của Google cho trang web của bạn sẽ được tự động chuyển hướng đến miền mới một cách tự động trong 180 ngày. Bạn vẫn phải cập nhật bất kỳ tài nguyên nào trên trang web của mình như các đường link Anchor text , các thẻ tiêu đề

  • Làm như vậy sẽ đảm bảo rằng sự dao động của lưu lượng truy cập do thay đổi URL này sẽ không cao.

  • Trong một hướng dẫn sắp tới, tôi sẽ chia sẻ những việc quan trọng khác cần làm sau khi thay đổi tên miền của bạn.


  • Theo tác giả HARSH AGRAWAL  • EmoticonEmoticon